AKREDYTACJE

Akredytacja, czyli możliwość wejścia na koncert oraz pozwolenie na robienie zdjęć lub przeprowadzenie wywiadu, jest możliwa do uzyskania, po spełnieniu warunków wymaganych przez organizatora oraz artystów/zespół. Organizator, ma prawo odmówić akredytacji, jeśli nie zostaną spełnione warunki na jakich miała ona zostać udzielona.

Akredytację można uzyskać w dwojaki sposób:

   1. Akredytacja płatna – osoba zainteresowana, płaci określoną kwotę. Suma ta, zwykle jest przez organizatora określana względem ceny biletu i stanowi jego wielokrotność. Ponadto artysta/zespół może zażądać dodatkowej opłaty za możliwość wykorzystania zdjęć w komercyjny, jak i niekomercyjny sposób.
   2. Akredytacja darmowa– przyznawane są wyłącznie dziennikarzom, którzy biorą udział w promocji konkretnego wydarzenia. Promocja wydarzenia w naszym rozumieniu to:

 

-w przypadku portali internetowych– banner na stronie głównej i/lub pełna informacja w zakładce polecane, dodanie wszystkich koncertów organizowanych przez Firmę Galicja Productions w zakładce „Kalendarium”, promocja danego wydarzenia minimum 2-3 tygodnie przed koncertem. Nie przyznajemy akredytacji portalom, które umieszczają informacje w miejscu mało dostępnym, bądź uniemożliwiającym wejście bezpośrednio ze strony głównej.

-w przypadku miesięczników – zapowiedź

-w przypadku tygodników – zapowiedź ze zdjęciem

-w przypadku dzienników – zapowiedź ze zdjęciem

-w przypadku radia – bezpośrednia reklama wydarzenia minimum z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem.

Oczekujemy również relacji z wydarzenia na dzień po jego zakończeniu.

Zależnie od charakteru wykonywanej pracy, oczekujemy od fotografa przekazania nam 10 zdjęć z danego koncertu, na który uzyskał możliwość wstępu. Wybrane zdjęcia trafią na naszą stronę internetową do archiwum koncertowego, gdzie będzie podany autor zdjęcia.  Uważamy, że jest to dobry sposób na promocję dla fotografów, a z naszej strony dobra oferta współpracy.

Nasze warunki :

 • 1. Osoba ubiegająca się o akredytację dokona zgłoszenia minimum 14 dni przed danym koncertem.
 • 2. W dniu koncertu akredytacji nie udzielamy.
 • 3. O udzieleniu akredytacji poinformujemy zainteresowane osoby co najmniej 3 dni przed danym koncertem.
 • 4. Zdjęcia fotografowie robią z fosy przez 3 pierwsze numery. Takie są ogólnie przyjęte  ponadnarodowe standardy.
 • 5. Zdjęcia mogą być robione z lampą lub bez. O tych warunkach fotograf zostanie poinformowany.
 • 6. Zdjęcia z  poza barierek fotografowie mogą robić przez cały koncert chyba, że artysta/zespół  postanowi inaczej.
 • 7. Ostatnie zdanie jeśli chodzi o warunki robienia i wykorzystania zdjęć ma zawsze artysta/zespół i należy się do nich stosować.
 • 8. Osoby mające przeprowadzić wywiad powinny się zgłosić co najmniej 1 godzinę przed koncertem lub w czasie wskazanym przez artystę/zespół.
 • 9. Warunki wywiadu ustala artysta/zespół i należy się do nich zastosować.

Nie współpracujemy z osobami oraz portalami naruszającymi wizerunek artystów/zespołów, działającymi niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, a także dobrymi obyczajami. Zależy nam na uczciwej współpracy opartej na prostych i jasnych zasadach.

Wnioski o przyznanie akredytacji należy wysyłać na adres:
roma@galicja.net